www.418.net_澳门新萄京直营赌场-2019最新

热门关键词: www.418.net,澳门新萄京直营赌场

www.418.net

当前位置:www.418.net > www.418.net > 热身赛-曼祖传射里贝里小猪破门 拜仁3-0胜巴塞尔

热身赛-曼祖传射里贝里小猪破门 拜仁3-0胜巴塞尔

来源:http://www.cdhuafeng.com 作者:www.418.net 时间:2019-09-03 12:02

www.418.net 1

瑞士卢塞恩

  北京时间1月12日晚,在瑞士的圣雅克布公园球场,进行了一场热身赛。德甲领头羊拜仁慕尼黑凭借曼祖基奇、施魏因斯泰格、以及里贝里的进球,在客场3-0轻取瑞士豪门巴塞尔队。

www.418.net 2

www.418.net 3

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士苏黎世

www.418.net 4

www.418.net 5

www.418.net 6

www.418.net 7

瑞士苏黎世

瑞士苏黎世

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士卢塞恩

第4天
2013-04-30

www.418.net 8

www.418.net 9

瑞士卢塞恩 www.418.net 10

瑞士日内瓦-洛桑

www.418.net 11

瑞士沃韦-西庸城堡 www.418.net 12

www.418.net 13

www.418.net 14

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士施皮茨

www.418.net 15

www.418.net 16

瑞士因特拉肯

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士因特拉肯

瑞士卢塞恩

www.418.net 17

瑞士日内瓦-洛桑

www.418.net 18

www.418.net 19

www.418.net 20

瑞士伯尔尼 www.418.net 21

瑞士卢塞恩

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士苏黎世

www.418.net 22

瑞士卢塞恩

www.418.net 23

瑞士伯尔尼

www.418.net 24

www.418.net 25

www.418.net 26

www.418.net 27

瑞士因特拉肯

瑞士因特拉肯

瑞士伯尔尼

www.418.net 28

瑞士施皮茨

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士因特拉肯

瑞士卢塞恩

www.418.net 29

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士因特拉肯

瑞士圣加仑

瑞士伯尔尼

www.418.net 30

瑞士圣加仑

www.418.net 31

瑞士伯尔尼

www.418.net 32

www.418.net 33

www.418.net 34

www.418.net 35

瑞士圣加仑

www.418.net 36

www.418.net 37

www.418.net 38

瑞士因特拉肯

第2天
2013-04-28

瑞士伯尔尼

瑞士因特拉肯

瑞士圣加仑

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士施皮茨

瑞士施皮茨

游记来自蝉游记网站-土涂妈

瑞士苏黎世

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士苏黎世

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士沃韦-西庸城堡

www.418.net 39

www.418.net 40

瑞士施皮茨

www.418.net 41

www.418.net 42

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士苏黎世 www.418.net 43

瑞士因特拉肯

瑞士日内瓦-洛桑

www.418.net 44

瑞士因特拉肯

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士施皮茨

www.418.net 45

www.418.net 46 www.418.net 47 www.418.net 48 瑞士圣加仑 www.418.net 49

瑞士伯尔尼

www.418.net 50

www.418.net 51

瑞士苏黎世

www.418.net 52

瑞士圣加仑

www.418.net 53

瑞士伯尔尼

第5天
2013-05-01

瑞士日内瓦-洛桑

热身赛-曼祖传射里贝里小猪破门 拜仁3-0胜巴塞尔【www.418.net】。瑞士因特拉肯

瑞士施皮茨

瑞士因特拉肯

www.418.net 54

瑞士圣加仑

瑞士伯尔尼

www.418.net 55

www.418.net 56

瑞士圣加仑

www.418.net 57

显示全部6天 收起

www.418.net 58

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士因特拉肯

www.418.net 59

www.418.net 60

www.418.net 61

www.418.net 62

www.418.net 63

瑞士因特拉肯

瑞士施皮茨

瑞士因特拉肯

www.418.net 64

www.418.net 65

瑞士因特拉肯

www.418.net 66

www.418.net 67

www.418.net 68

瑞士施皮茨

www.418.net 69

瑞士伯尔尼

瑞士苏黎世

瑞士沃韦-西庸城堡

瑞士因特拉肯

www.418.net 70

www.418.net 71

www.418.net 72

瑞士卢塞恩

www.418.net 73

瑞士因特拉肯

www.418.net 74

瑞士卢塞恩

www.418.net 75

瑞士苏黎世

www.418.net 76

瑞士因特拉肯

瑞士伯尔尼

瑞士施皮茨

www.418.net 77

瑞士因特拉肯

www.418.net 78

www.418.net 79

瑞士因特拉肯

www.418.net 80

瑞士沃韦-西庸城堡

www.418.net 81

瑞士因特拉肯

www.418.net 82

www.418.net 83

第3天
2013-04-29

瑞士圣加仑

www.418.net 84

瑞士因特拉肯

瑞士施皮茨

www.418.net 85

瑞士因特拉肯

瑞士因特拉肯

www.418.net 86

www.418.net 87

www.418.net 88

www.418.net 89

瑞士苏黎世

瑞士施皮茨 www.418.net 90

www.418.net 91

www.418.net 92

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士因特拉肯 www.418.net 93

www.418.net 94

瑞士因特拉肯

www.418.net 95

www.418.net 96

www.418.net 97

瑞士伯尔尼

www.418.net 98

第6天
2013-05-02

www.418.net 99

瑞士伯尔尼

瑞士因特拉肯

第1天
2013-04-27

瑞士卢塞恩

www.418.net 100

瑞士施皮茨

瑞士圣加仑

瑞士日内瓦-洛桑

瑞士日内瓦-洛桑 www.418.net 101

www.418.net 102

www.418.net 103

www.418.net 104

www.418.net 105

www.418.net 106

www.418.net 107

www.418.net 108

瑞士苏黎世

瑞士日内瓦-洛桑

www.418.net 109

www.418.net 110

本文由www.418.net发布于www.418.net,转载请注明出处:热身赛-曼祖传射里贝里小猪破门 拜仁3-0胜巴塞尔

关键词: www.418.net